371b0523d5

Elektrisk sluttstykke. Omvendt funksjon med bryter.

10-30V.   AC-DC.

Sluttstykkene kan endres fra omvendt til rettvendt funksjon.         

Lydgiver kan slås av/på.      

Alle deler i rustfritt stål.

2 478,00 ekskl. mva

Elektrisk sluttstykke. Omvendt funksjon.

10-30V.   AC-DC.

Sluttstykke kan endres fra omvendt til rettvendt funksjon.         

Lydgiver kan slås av/på.      

Alle deler i rustfritt stål.

2 081,00 ekskl. mva

Elektrisk sluttstykke. Rettvendt funksjon.

10-30V.   AC-DC.

Sluttstykke kan endres fra rettvendt til omvendt funksjon.         

Lydgiver kan slås av/på.      

Alle deler i rustfritt stål.

3 600,00 ekskl. mva

Elektrisk sluttstykke. Rettvendt funksjon med bryter.

10-30V.   AC-DC.

Sluttstykkene kan endres fra rettvendt til omvendt funksjon.         

Lydgiver kan slås av/på.      

Alle deler i rustfritt stål.

3 600,00 ekskl. mva

Elektrisk Sluttstykke 6-12 Volt

Symmetrisk.

Med mekanisk åpne funksjon.

Se bilde 2 for måltegning.

880,00 ekskl. mva

Elektrisk Sluttstykke 6-12 Volt

Symmetrisk.

Uten mekanisk åpne funksjon.

Se bilde 2 for måltegning.

880,00 ekskl. mva

Elektrisk Sluttstykke 10-24 Volt

Symmetrisk.

Uten mekanisk åpne funksjon.

Se bilde 2 for måltegning.

920,00 ekskl. mva

Elektrisk Sluttstykke 10-24 Volt

Symmetrisk.

Med mekanisk åpne funksjon.

Se bilde 2 for måltegning.

920,00 ekskl. mva