371b0523d5

Adapter for filing av D-12 nøkkelemne.

Til maskin: Alle sylindernøkkel-maskiner.

Kun tilgjengelig for forhandlere.

Adapter for filing av Ford TIBBE nøkler.

Til maskin: Dakki.

Kun tilgjengelig for forhandlere.

Adapter for filing av Mercedes nøkler.

Til maskin: Dakki.

Kun tilgjengelig for forhandlere.


Bakk for filing av tilholdernøkler.

Til maskin: TITAN BIT.

Kun tilgjengelig for forhandlere.

Bakk for filing av Abloynøkler.

Til maskin: TITAN BIT.

Kun tilgjengelig for forhandlere.

Bakk for filing av Ford TIBBE nøkler.

Til maskin: TITAN BIT.

Kun tilgjengelig for forhandlere.


Bakk for filing av vertikale spor.

Til maskin: TITAN BIT.

Kun tilgjengelig for forhandlere.

Bakk for filing av tilholdernøkler.

Til maskin: ECCO COMBI.

Kun tilgjengelig for forhandlere.

Bakk for filing av Ford TIBBE nøkler etter kode.

Til maskin: ECCO COMBI.

Kun tilgjengelig for forhandlere.


Bakk for filing av vertikale spor.

Til maskin: ECCO COMBI.

Kun tilgjengelig for forhandlere.

Adapter for filing av nøkler i 15°

Til maskin: DAKKI.

Kun tilgjengelig for forhandlere.

Adapter for filing av nøkler i 45°

Til maskin: DAKKI

Kun tilgjengelig for forhandlere.


Adapter for filing av JIS nøkler.

Til maskin: DAKKI.

Kun tilgjengelig for forhandlere.

Adapter for filing av nøkkelemne: SIX-3P.

Til maskin: VIENNA, BERNA, TITAN, ECCO, ECCO AUTO, ECCO PLUS.

Kun tilgjengelig for forhandlere.

Adapter for filing av ABUS, BRICARD, og CISA nøkler.

Eksempel nøkkelemne: ABU-34, BRI-30 og CI-21.

Kun tilgjengelig for forhandlere.


Adapter for filing av nøkkelemne: BUR-5X.

Til maskin: Alle Sylindernøkkel-filemaskiner.

Kun tilgjengelig for forhandlere.

Adapter for filing av BLU-1X og BUR-4X. BLUMA.

Til maskin: Alle Sylindernøkkel-filemaskiner.

Kun tilgjengelig for forhandlere.

Adapter for filing av nøkkelemne: PO-1P og PO-2P.

Til maskin: Alle sylindernøkkel-filemaskiner.

Kun tilgjengelig for forhandlere.


Adapter for filing av nøkkelemne: OP-WHC.

Til maskin: CAPRI, CAPRI SMART, XCODE og DAKKI.

Kun tilgjengelig for forhandlere.

Adapter for filing av nøkkelemne: VA-19.P.

Til maskin: Alle sylindernøkkel-filemaskiner.

Kun tilgjengelig for forhandlere.

Bakk for filing av Abloy nøkler.

Til maskin: ECCO COMBI.

Kun tilgjengelig for forhandlere.


4 sidig “quick flip” bakk for optimal nøkkelfiling.

1 side kun for D12 Nøkkelemne.

Til maskin: VIENNA, BERNA, DAKOTA, DAKOTA EKSTRA, TITAN og TITAN MASTER.

Kun tilgjengelig for forhandlere.