371b0523d5
Krannøkkel 6mm Firkant

Kun tilgjengelig for forhandlere.

Krannøkkel 7mm Firkant

Kun tilgjengelig for forhandlere.

Kun tilgjengelig for forhandlere.


Kun tilgjengelig for forhandlere.

Kun tilgjengelig for forhandlere.

Kun tilgjengelig for forhandlere.


Kun tilgjengelig for forhandlere.

Krannøkkel 7mm Trekant

 

Kun tilgjengelig for forhandlere.

Kun tilgjengelig for forhandlere.


Kun tilgjengelig for forhandlere.

Krannøkkel 9mm Trekant
Kun tilgjengelig for forhandlere.
Krannøkkel 10mm Trekant

Kun tilgjengelig for forhandlere.


Kryss-Multinøkkel i metall

6mm firkant.

8mm firkant.

10mm trekant.

5mm hull med vinger.

Kun tilgjengelig for forhandlere.

Kun tilgjengelig for forhandlere.

Kun tilgjengelig for forhandlere.


Brukes til: Lufting av radiator

Standard 5mm

Stål

Kun tilgjengelig for forhandlere.