371b0523d5
63210 Nødgangsmerking med Retningsbeskrivelse 300x150mm
Art nr: 108433

Rømningsveimerking med pil ned 300x150mm.
Høykvalitet.
Produsert i 0,56 mm aluminium.
Oppfyller kravene til DIN-normen med mer enn 8 ganger.
Skiltet har en lyskraft på minst 150/22,5 mcd/m2 målt etter Link "DIN 67510 del 4"

342.00 ekskl. mva
63250 Nødgangsmerking med Retningsbeskrivelse 300x150mm
Art nr: 108434

Rømningsveimerking med pil opp 300x150mm.
Høykvalitet.
Produsert i 0,56 mm aluminium.
Oppfyller kravene til DIN-normen med mer enn 8 ganger.
Skiltet har en lyskraft på minst 150/22,5 mcd/m2 målt etter Link "DIN 67510 del 4"

342.00 ekskl. mva
63230 Nødgangsmerking med Retningsbeskrivelse 300x150mm
Art nr: 108435

Rømningsveimerking med pil til høyre 300x150mm.
Høykvalitet.
Produsert i 0,56 mm aluminium.
Oppfyller kravene til DIN-normen med mer enn 8 ganger.
Skiltet har en lyskraft på minst 150/22,5 mcd/m2 målt etter Link "DIN 67510 del 4"

342.00 ekskl. mva

63270 Nødgangsmerking med Retningsbeskrivelse 300x150mm
Art nr: 108436

Rømningsveimerking med pil til venstre 300x150mm.
Høykvalitet.
Produsert i 0,56 mm aluminium.
Oppfyller kravene til DIN-normen med mer enn 8 ganger.
Skiltet har en lyskraft på minst 150/22,5 mcd/m2 målt etter Link "DIN 67510 del 4"

342.00 ekskl. mva
63310 Nødgangsmerking med Retningsbeskrivelse 300x150mm
Art nr: 108437

Rømningsveimerking med pil ned til høyre 300x150mm.
Høykvalitet.
Produsert i 0,56 mm aluminium.
Oppfyller kravene til DIN-normen med mer enn 8 ganger.
Skiltet har en lyskraft på minst 150/22,5 mcd/m2 målt etter Link "DIN 67510 del 4"

342.00 ekskl. mva
63330 Nødgangsmerking med Retningsbeskrivelse 300x150mm
Art nr: 108438

Rømningsveimerking med pil opp til høyre 300x150mm.
Høykvalitet.
Produsert i 0,56 mm aluminium.
Oppfyller kravene til DIN-normen med mer enn 8 ganger.
Skiltet har en lyskraft på minst 150/22,5 mcd/m2 målt etter Link "DIN 67510 del 4"

342.00 ekskl. mva

63350 Nødgangsmerking med Retningsbeskrivelse 300x150mm
Art nr: 108439

Rømningsveimerking med pil ned til venstre 300x150mm.
Høykvalitet.
Produsert i 0,56 mm aluminium.
Oppfyller kravene til DIN-normen med mer enn 8 ganger.
Skiltet har en lyskraft på minst 150/22,5 mcd/m2 målt etter Link "DIN 67510 del 4"

342.00 ekskl. mva
63370 Nødgangsmerking med Retningsbeskrivelse 300x150mm
Art nr: 108440

Rømningsveimerking med pil opp til venstre 300x150mm.
Høykvalitet.
Produsert i 0,56 mm aluminium.
Oppfyller kravene til DIN-normen med mer enn 8 ganger.
Skiltet har en lyskraft på minst 150/22,5 mcd/m2 målt etter Link "DIN 67510 del 4"

342.00 ekskl. mva
64100 Skilt Nødutgang plog 150x150mm
Art nr: 108446

Nødutgang Plogskilt 150x150mm.
Rømningsveimerking.
Høykvalitet.
Produsert i 0,56 mm aluminium.
Oppfyller kravene til DIN-normen med mer enn 8 ganger.
Skiltet har en lyskraft på minst 150/22,5 mcd/m2 målt etter Link "DIN 67510 del 4"

451.50 ekskl. mva